ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดงาน “มหกรรมอาหาร ต้อนรับลมหนาว” ครั้งที่ 6 กระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก

ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดงาน “มหกรรมอาหาร ต้อนรับลมหนาว” ครั้งที่ 6 กระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก

ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดงาน “มหกรรมอาหาร ต้อนรับลมหนาว” ครั้งที่ 6 กระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมอาหาร ต้อนรับลมหนาว” ครั้งที่ 6 โดยมีนายเกษมศักดิ์ ยุติ ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พ.ต.อ.พิเชษฐ์พงษ์ แจ้งค้ายคม ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รอง นายก อบจ.สมุทรสาคร นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน พ่อค้าแม่ค้า ผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วน คณะกรรมการชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร สื่อมวลชน และบรรดานักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณลานกิจกรรม ศูนย์การค้าแลนด์มาร์คมหาชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

สำหรับงาน “มหกรรมอาหาร ต้อนรับลมหนาว” ครั้งที่ 6 ที่จัดขึ้นนี้ สืบเนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสาคร เคยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะผู้ประกอบการฐานราก และผู้ประกอบการร้านอาหาร ทั้งนี้ทางชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดงานมหกรรมอาหาร ต้อนรับลมหนาวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย,เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ดี มีคุณภาพ สด สะอาด อร่อย จากผู้ประกอบการ มากกว่า 50 ร้าน ในราคามิตรภาพ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ศักยภาพด้านอาหารให้กับนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาจังหวัดสมุทรสาคร กระตุ้นให้เกิดการซื้อ – ขายอาหาร เพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles