สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาครเตรียมจัด FTI SAMUTSAKHON CONCERT 2024

สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาครเตรียมจัด FTI SAMUTSAKHON CONCERT 2024

สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เตรียมจัดงาน FTI SAMUTSAKHON CONCERT 2024

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมมงคลสุธีฮอลล์ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพลส แมเนจเม้นท์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร นายธันยพัฒน์ มั่นนิชนันท์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีประเด็นสำคัญคือการหารือในเรื่องสืบเนื่อง โครงการ FTI SAMUTSAKHON CONCERT 2024 ครั้งที่ 14 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมตลาดทะเลไทย

 

สำหรับโครงการ FTI SAMUTSAKHON CONCERT 2024 ครั้งที่ 14 เป็นการแสดงคอนเสิร์ตโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ บริหารความฮา “บอล เชิญยิ้ม” พร้อมทีมงานคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลในจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร อีกด้วย

ในส่วนของการจำหน่ายบัตร โครงการ FTI SAMUTSAKHON CONCERT 2024 จะไม่มีการขอรับบริจาคหรือเรี่ยไรใดๆที่นอกเหนือจากการสนับสนุนโดยการซื้อบัตรเพื่อชมการแสดงเท่านั้น ซึ่งผู้ทำหน้าที่ไปประชาสัมพันธ์โครงการฯ จะต้องคล้องบัตรประจำตัวที่ออกให้โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 086-324 8024 และ 034-110 337

Related Articles