สมุทรสาคร จัดมหกรรมรักษ์สุขภาพ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ คัดกรองโรค ตรวจดวงตา ฟรี!!!

สมุทรสาคร จัดมหกรรมรักษ์สุขภาพ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ คัดกรองโรค ตรวจดวงตา ฟรี!!!

สมุทรสาคร จัดมหกรรมรักษ์สุขภาพ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ คัดกรองโรค ตรวจดวงตา ฟรี!!!

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายผล ดําธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมรักษ์สุขภาพครั้งที่ 14” โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม ที่บริเวณศาลาอาคารอเนกประสงค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมรักษ์สุขภาพครั้งที่ 14 ซึ่งจะจัดงานตั้งแต่วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566 ที่บริเวณศาลาอาคารอเนกประสงค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เพื่อบริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร และประชาชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตลอดการจัดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพ ที่ผ่านมาทุกครั้งมีประชาชนมารับการตรวจรักษาเป็นจํานวนมากขึ้นทุกปี ซึ่งจะมี โรงพยาบาลภาครัฐ เป็นโรงพยาบาลหลักของทั้ง 3 อำเภอ พร้อมด้วย คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแทพย์ มารับบริการตรวจรักษาของประชาชน ภายในงานมีการบริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป ได้แก่ การตรวจสุขภาพทั่วไป การคัดกรองโรค การตรวจดวงตา การแพทย์ฝังเข็ม การนวดแผนไทย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ให้กับผู้สูง วัยที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 1,000 คน การรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยและเพื่อนมนุษย์ และเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครได้มาแจกแว่นตาแก่ผู้สูงวัยและผู้สายตายาว อีกด้วย

Related Articles