คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัย พ.ร.บ. นำร่องนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัย พ.ร.บ. นำร่องนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัย พ.ร.บ. นำร่องนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัย พ.ร.บ.” โดยมี นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ นางปนัดดา เย็นตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร นางอรุโณทัย ทองพรหม ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัคร คปภ. บริษัทประกันภัย โรงพยาบาลวิชัยเวช ภาคเอกชน และผู้สื่อข่าว เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่สำนักงานนิคมอุดสาหกรรมสมุทรสาคร ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกพลังและรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องนิคมอุดสาหกรรมแก่เจ้าของรถ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและหันมาใสใจทำประกันภัย พ.ร.บ. ภายใต้โครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของประกันภัย พ.ร.บ. มากยิ่งขึ้น

สำหรับ การจัดกิจกรมในครั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้เลือกจังหวัดสมุทรสาครเพราะเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งทางคำนอุดสาหกรรม ประมง และเกษตรกรรม โดยมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง และมีจำนวนของผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก จังหวัดสมุทรสาครจึงมีความพร้อมที่จะเป็นพื้นที่นำร่องในการปลุกพลังและส่งเสริมประชาสัมพันธ์เรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ให้ประชาขนตระหนักถึงความสำคัญ รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร มีประชากรมากกว่า 580,000 คน ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครมีเนื้อที่ 1,456 ไร่ แบ่งเป็น เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,041 ไร่ เขตที่พัก 28 ไร่ ประชาชนประมาณ 23,000 คน จำนวนโรงงาน 100 แห่ง เป็นอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง ยางและพลาสติก อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง สิ่งทอ เคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด มีจำนวนรถสัญจรต่อวันรวม 11,500 คัน ซึ่งการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ของจังหวัดสมุทรสาครที่จดทะเบียนสะสมของจังหวัดสมุทรสาครมีทั้งหมด 227,845 คัน พบว่ามีเพียง 141,519 คัน เท่านั้นที่มีประกันภัย พ.ร.บ. คิดเป็น 62.11% ซึ่งข้อมูลสถิติอุบัติเหตุของจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2565 รถ จยย. 91.67% รถยนต์ 8.33% และในปี 2566 รถ จยย. 92.41% และรถยนต์ 7.59 แสดงว่าปี 2566 อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ มีเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรีบเทียบกับปี 2566

คปภ. จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมใจ ทำประกันภัย พ.ร.บ. สร้างความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินเท้า และขอให้ตระหนักให้ความสำคัญกับการทำประกันภัย พ.ร.บ. แบบว่า “ประกันหลักร้อย ความคุ้มครองหลักแสน” โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และประกันภัย พ.ร.บ. ได้ที่ Facebook กองทุนทดแทนผู้ประกันภัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 อีกด้วย

Related Articles