สมุทรสาคร เตรียมจัดงานมหกรรมกล้วยไม้และของดีสมุทรสาคร 15-19 พ.ย. นี้ ที่เซ็นทรัล มหาชัย

สมุทรสาคร เตรียมจัดงานมหกรรมกล้วยไม้และของดีสมุทรสาคร 15-19 พ.ย. นี้ ที่เซ็นทรัล มหาชัย

สมุทรสาคร เตรียมจัดงานมหกรรมกล้วยไม้และของดีสมุทรสาคร 15-19 พ.ย. นี้ ที่เซ็นทรัล มหาชัย

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายเอนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และนายเจด็จ ยิ้มถนอม ประธานสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมกล้วยไม้และของดีสมุทรสาคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน พี่น้องเกษตรกร และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าว สำหรับการจัดงานมหกรรมกล้วยไม้และของดีสมุทรสาคร มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2566 นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดจัดงานมหกรรมกล้วยไม้และของดีสมุทรสาครขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ เพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยภายในงานมหกรรมกล้วยไม้และของดีสมุทรสาคร แบ่งเป็น 2 โซนได้แก่ โซนแสดงพันธุ์กล้วยไม้ นิทรรศการเกี่ยวกับกล้วยไม้ และจัดเช็คอินสำหรับถ่ายภาพ ซึ่งทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมและถ่ายภาพความสวยงามได้ และ โซนที่ 2 การจำหน่ายสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรม ที่เป็นของดีของจังหวัดสมุทรสาครจากผู้ผลิตโดยตรง ของทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 40 บูธ

จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ 3,784 ไร่ เกษตรกร 444 ครัวเรือน มีปริมาณผลผลิตจำนวน 8,918 ตันต่อปี สามารถสร้างมูลค่าปีละกว่า 502.89 ล้านบาทต่อปี เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ได้มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ชื่อ สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ตั้งอยู่ ณ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก ช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆ อีกทั้งยังมีบริษัทส่งออกกล้วยไม้ไปยังต่างประเทศ ถือว่าครบวงจรในวงการกล้วยไม้ตั้งแต่การผลิต การเพิ่มมูลค่า และส่งออก กล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาครจึงเป็นแหล่งผลิตแหล่งใหญ่ของประเทศ อีกทั้งจังหวัดสมุทรสาครยังมีผลผลิตทางการเกษตรอีกหลากหลาย เช่น มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว ฝรั่ง มะนาวแป้นบ้านแพ้ว มะม่วง ปลาสลิด เกลือทะเล อีกด้วย

Related Articles