สมุทรสาครจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566

สมุทรสาครจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566

สมุทรสาครจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 72 ราย

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีรับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในสถานที่ที่เหมาะสมนั้น

จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 72 ราย ประกอบด้วย ชั้นมหาวชิรมงกฎ จำนวน 1 ราย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 8 รายและชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 63 ราย โดยภายในพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการพลเรือน เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดภาพผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ได้ที่ https://drive.google.com/…/16uvH2qUDK6iVUUBHxkt2NomgBGy…

Related Articles