อบจ.สมุทรสาคร เปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากฯ และสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี

อบจ.สมุทรสาคร เปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากฯ และสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี

อบจ.สมุทรสาคร เปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากฯ และสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.09 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี ที่วัดหนองนกไข่ ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี พระครูสาครคุณาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบางยาง เจ้าอาวาสวัดหนองนกไข่ เป็นประธานสงฆ์ ร่วมด้วย นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร, ดร.ภูวกฤษ รุ่งทิวากรกิจ นายก อบต.หนองนกไข่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ คณะกรรมการวัด และพี่น้องประชาชนในตำบลหนองนกไข่เข้าร่วม และทุกคนยังได้ร่วมกันปล่อยปลายี่สกจำนวน 40,000 ตัว ลงในคลองหนองนกไข่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรสัตว์น้ำ และฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำในลำคลอง

นายอุดม ไกรวัตสุสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตระหนักและ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และการบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อีกทั้งยังเป็นการ ร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่ประชาชน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอันดีงาม ให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม

สำหรับการสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัด เพื่อถวายในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งตรงกับวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีนั้น ทาง ชาวบ้านในตำบลหนองนกไข่และผู้ศรัทธา จะได้มาช่วยกันกวนข้าวเหนียวปีละกว่า  500 กิโลกรัม  แล้วนำมาช่วยกันห่อเป็นข้าวต้มมัดเพื่อใช้ในพิธีบวงสรวงเสร็จสิ้น ครั้นพอพิธีฯ เสร็จสิ้นลงแล้วข้าวต้มมัดก็จะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกคน ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นยาที่ใครได้ทานก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

Related Articles