นายก อบต.ท่าทราย ร่วมกับ ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร มอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

นายก อบต.ท่าทราย ร่วมกับ ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร มอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

นายก อบต.ท่าทราย ร่วมกับ ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร มอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 กองสาธารณสุขฯ อบต.ท่าทราย นำโดย นายเรืองฤทธิ์ อุบลไทร นายก อบต.ท่าทราย ร่วมกับ คุณบุรินทร์ สหัสธารากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร, พ.ต.อ.พิเชษฐ์พงศ์ แจ้งค้ายคม ผกก. สภ. เมืองสมุทรสาคร , รพ.สต.บ้านศรีเมือง ,ผู้นำชุมชน และ อสม. ร่วมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป และ แจกถุงบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลท่าทราย จำนวน 31 ราย ตามโครงการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงให้เข้าถึงสิทธิ์ประโยชน์โดยมีผ้าอ้อมสำเร็จรูป ถุงยังชีพน้ำดื่ม และของที่ระลึก เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าทราย # ด้วยรักและห่วงใย  # Burin2023

Related Articles