อนุโมทนาบุญ “บุรินทร์ สหัสธารากุล” เจ้าภาพลูกนิมิต ๓ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนีย์) บูชามหากัสสปะเถระ

อนุโมทนาบุญ “บุรินทร์ สหัสธารากุล” เจ้าภาพลูกนิมิต ๓ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนีย์) บูชามหากัสสปะเถระ

อนุโมทนาบุญ “บุรินทร์ สหัสธารากุล” เจ้าภาพลูกนิมิต ๓ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนีย์) บูชามหากัสสปะเถระ

คุณบุรินทร์ สหัสธารากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด ถวายปัจจัยร่วมบุญเป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เป็นเจ้าภาพลูกนิมิต ๓ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนีย์) บูชามหากัสสปะเถระ ประจำอุโบสถวัดสหกรณ์โฆสิตาราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร 

ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีหลวงพ่อเสือ พระประธานศักดิ์สิทธิ์ประจำอุโบสถวัดสหกรณ์โฆสิตาราม และบารมีหลวงพ่อพระครูโฆสิตธรรมสาคร (ขำ ทีปกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสหกรณ์โฆสิตาราม จงดลบันดาลอานิสงส์ทั้ง 7 ประการนี้ให้บังเกิดมีแก่ท่านผู้มีจิตศรัทธา  1 เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย  2 เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ  3 เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย  4 ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่  5 เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป  6 เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณ น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ 7 ได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่

Related Articles