ผู้นำชุมชนตำบลบางโทรัดร่วมกับบริษัทในพื้นที่ขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วม

ผู้นำชุมชนตำบลบางโทรัดร่วมกับบริษัทในพื้นที่ขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วม

ผู้นำชุมชนตำบลบางโทรัดร่วมกับบริษัทในพื้นที่ขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ได้ประสานของบประมาณขุดลอกคูคลองป้องกันน้ำท่วมขัง จากบริษัท อาเคเดีย จำกัด และบริษัท บี เค วาย จำกัด ผ่านผู้จัดการบริษัททั้งสองแห่ง ซึ่งบริษัททั้งสองแห่งได้ให้ความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่าย ค่าแม็คโครในการขุดลอกหญ้า ทางระบายน้ำที่ไหลลงแม่น้ำท่าแร้ง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน บริษัททั้งสองบริษัทให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles