สมุทรสาครปลุกจิตสำนึก “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย” เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

สมุทรสาครปลุกจิตสำนึก “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย” เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

สมุทรสาครปลุกจิตสำนึก “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย” เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. ที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” โดยมีร้อยตำรวจตรี สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายอำเภอเมืองฯ ทหาร ตำรวจ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ประธานในพิธีได้กล่าว รณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ประจำปี พ.ศ.2567 นำผู้เข้าร่วมกินกรรมร่วมเปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือพร้อมกัน จากนั้น ร่วมเดินจูงมือน้องนักเรียนเดินข้ามทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียน พร้อมเดินชูป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการรับรู้ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้ใช้ถนนและประชาชนทั่วไป และตรวจเยี่ยมการดำเนินการขอเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งตั้งด่านปรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จ.สมุทรสาคร ยังได้ให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องของกฎหมายจราจร อาทิ ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยจะถูกปรับไม่เกิน 2000 บาท ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน และ หากเห็นคนข้ามถนนบนทางม้าลายแล้วไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายถนนจะถูกปรับไม่เกิน 4,000 บาท อีกด้วย

Related Articles