จังหวัดสมุทรสาคร รับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสมุทรสาคร รับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสมุทรสาคร รับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้แทนในนามจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวพิมยุดา แจ่งจันทร์ศรี แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร นางศิญญา เต็มเปี่ยม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์ฯ ผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 201 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล มอบให้ผู้แทนหน่วยงาน 20 กระทรวง ผู้บัญชา การทหาร 3 เหล่าทัพ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชน และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์นำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ขยายผลให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

Related Articles