สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดคอนเสิร์ตการกุศล “FTI SAMUTSAKHON CONCERT 2024” “บอล เชิญยิ้ม

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดคอนเสิร์ตการกุศล “FTI SAMUTSAKHON CONCERT 2024” “บอล เชิญยิ้ม

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดคอนเสิร์ตการกุศล “FTI SAMUTSAKHON CONCERT 2024” “บอล เชิญยิ้ม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวาลา 19.00 น. นายชัยวัฒน์ ตุนฑกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลายเครียดเพื่อสาธารณกุศล ครั้งที่ 14 ภายใต้ชื่อ คอนเสิร์ต “FTI SAMUTSAKHON CONCERT 2024” โดยมี ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายไพรวัล ชำนินาวากุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นางอุบลรัตน์ โสตถีวรกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ก่อตั้งจากการรวมตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการร่วมกำหนดนโยบายพัฒนาจังหวัด กับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ผลักดันภาคอุตสาหกรรมเข้มแข็งและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลในจังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยภายในงานมีการแสดงของศิลปินชื่อดัง โจ๊กเกอร์แฟมิลี่ บริหารความฮาโดย “บอล เชิญยิ้ม พร้อมทีมงาน

Related Articles