กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด ร่วมบุญเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิตลูกเอกวัดพรหมประสิทธิกาวาส

กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด ร่วมบุญเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิตลูกเอกวัดพรหมประสิทธิกาวาส

กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด ร่วมบุญเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิตลูกเอกวัดพรหมประสิทธิกาวาส

คุณบุรินทร์ สหัสธารากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิต ลูกที่ 1 (ลูกเอก) ซึ่งมี พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ นายเทียม อินพิทักษ์ นางรมย์ณลิน อินพิทักษ์ นนอ.ณมโน อินพิทักษ์ นายกฤตพาส อินพิทักษ์  และคุณบุรินทร์ สหัสธารากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ณ วัดพรหมประสิทธิกาวาส ( วัดบ้านหัววัว) จังหวัดบุรีรัมย์  ขออนุโมทนาบุญ กับท่านเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิตทั้ง 9 ลูกด้วย   สาธุ สาธุ สาธุ

Related Articles