ปธ.สภา อบต.บางโทรัด เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ประจำตำบล

ปธ.สภา อบต.บางโทรัด เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ประจำตำบล

ปธ.สภา อบต.บางโทรัด เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ประจำตำบล

วันที่ 28 มกราคม 2567 นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัดได้มาเยี่ยมคุณอุ๋ย แพทย์ประจำตำบลบางโทรัด ซึ่งเข้าโรงพยาบาลผ่าตัด และวันนี้เปิดให้ญาติเยี่ยมได้ ด้วยความห่วงใย และเป็นการส่งมอบกำลังใจให้แพทย์อุ๋ย นางสาวณัฎฐณิชา เจี่ยทอง แพทย์ประจำตำบลบางโทรัด  ซึ่งเมื่อก่อนคุณอุ๋ย แพทย์ประจำตำบลบางโทรัด ได้ช่วยเหลือสังคม ช่วยดูแลประชาชนในตำบลบางโทรัดมาโดยตลอด และเมื่อวันนี้คุณอุ๋ยเจ็บป่วย เราก็ไม่ทอดทิ้งกัน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจทันที ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Related Articles