หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชาวบางโทรัด เข้าสวัสดีปีใหม่ ปธ.สภา อบต.บางโทรัด

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชาวบางโทรัด เข้าสวัสดีปีใหม่ ปธ.สภา อบต.บางโทรัด

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชาวบางโทรัด เข้าสวัสดีปีใหม่ ปธ.สภา อบต.บางโทรัด

เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2567 ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เข้าพบสวัสดีปีใหม่ และอวยพรปีใหม่ นายทนงศักดิ์  ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด นายนิติธร ธีรรังสี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด และครอบครัว ตลอดจนขอบคุณผู้นำท้องถิ่นทั้งสองท่านที่ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ให้การช่วยเหลือ เติมเต็มกำลังใจให้กับลูกบ้าน พร้อมทั้งช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และในโอกาสนี้ นายทนงศักดิ์  ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ก็ได้สวัสดีปีใหม่ และอวยพรปีใหม่ให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านด้วย

Related Articles