สภ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันตำรวจ ประจำปี 2562

สภ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันตำรวจ ประจำปี 2562

วันที่17 ตุลาคม 2562 ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ต่อจากนั้น พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ได้อ่านสาร ผบ.ตร. และนำข้าราชการตำรวจถวายสัตย์ปฏิญาณตน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจ โดยมีข้าราชการตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2405 เรียกว่ากองโปลิศ ต่อมามีการปรับปรุงโครงสร้างเรื่อยมา กระทั่งวันที่ 13 ตุลาคม 2458 มีประกาศรวมกรมพลตระเวนกับตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมตำรวจ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจ กระทั่งเมื่อปี 2560 มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันตำรวจไทย เป็นวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2541 เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Related Articles