กางเกงปูก้ามดาบ Soft Power สมุทรสาคร โด่งดังชั่วข้ามคืน

กางเกงปูก้ามดาบ Soft Power สมุทรสาคร โด่งดังชั่วข้ามคืน

#กางเกงปูก้ามดาบ Soft Power สมุทรสาคร โด่งดังชั่วข้ามคืน

อบจ.สมุทรสาคร เปิดตัว #กางเกงปูก้ามดาบ โดยลวดลายกางเกง ถูกออกแบบให้โชว์อัตลักษณ์ทางศิลปะ วิถีชีวิตและระบบนิเวศของสมุทรสาคร ผ่านภาพวาดลายเส้น พิมพ์คมชัด สวยงาม ติดแน่นกับเนื้อผ้าไม่ลอก และเพิ่มคุณภาพทนทานของกางเกง โดยการใช้ผ้าไหมอิตาลี (Italian Silk) ซึ่งมีความยืดหยุ่น และผิวเรียบเป็นเงางาม แทนผ้าเรยอน (Rayon) อย่างกางเกงช้างทั่วไป ซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องความคงทนหรือเป้าแตก โดยคาดหวังผลักดันให้เป็น ‘กางเกงลายจังหวัดสมุทรสาคร’ หรือช่วยจุดประกายไอเดีย เป็นจุดเริ่มต้นต่อยอดไปสู่การผลิตสินค้าต่อไป

ลวดลายต่างๆ บนกางเกง จะมีเรื่องเล่าอันแสดงถึงอัตลักษณ์ทางศิลปะ วิถีชีวิตและระบบนิเวศของสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วย

#ลายป่าชายเลน

เป็นลวดลายของ ‘ต้นโกงกาง’ สัญลักษณ์แห่งพืชพันธ์ป่าชายเลน บนเส้นโค้งลงล่าง เป็นตัวแทนของพื้นที่น้ำท่วมถึงอย่างชายเลน และ ‘หยดน้ำ’ ที่แสดงถึงความชุ่มชื่น ประกอบกันเป็นป่าชายเลน แหล่งอาหารสำคัญของท้องสมุทร

#ลายคลื่นน้ำ 3 ระลอก

เป็นลวดลายของคลื่นน้ำ ผสานเข้ากับลายเส้นตัดแหลมคล้ายลายกนก จำนวน 3 ระลอก ตลอดแนวชายฝั่ง แสดงถึงความอุดสมบูรณ์ของทะเล ความท้าทายของคลื่นลมที่มีต่อวิถีชีวิตการประมง อันนำมาซึ่งอาหารทะเล และความเป็นพื้นที่ติดทะเล ซึ่งติดกับทะเลตลอดแนวชายฝั่งจากตะวันตกสุดของจังหวัด จนถึงตะวันออกสุดของจังหวัด

#ลายปูก้ามดาบตัวเล็กสลับกับต้นไม้ชายเลน

เป็นลวดลายแสดงถึงความสำคัญของ ‘ปูก้ามดาบ’ ในระบบนิเวศป่าชายเลน โดยปูก้ามดาบ นอกจากจะเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน เช่นเดียวกับปลาตีนแล้ว ยังมีหน้าที่เสริมในการเป็น “เทศบาล” “ผู้เฝ้ายาม” และ “ผู้ผลิตอาหาร” แห่งป่าชายเลนด้วย โดยปูก้ามดาบจะกินซากพืช ซากสัตว์เป็นอาหาร และผ่านกระบวนการย่อยสลาย ขับถ่ายออกมาเป็นมูล ซึ่งเปี่ยมด้วยคุณค่าทางสารอาหารสำหรับสัตว์ทะเลขนาดเล็กๆ และเมื่อถูกน้ำทะเลชะล้างก็จะสล่ายตัวเป็นอาหารให้แก่เหล่าแพลงตอน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของห่วงโซ่อาหารอีกด้วย อีกทั้งปูก้ามดาบยังเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณพิเศษ แสดงพฤติกรรมปิดปากหลุม กลายเป็นการเตือนภัยก่อนน้ำขึ้นด้วย

#ลายคลื่นน้ำ 3 เส้น

เป็นลวดลายของ ‘คลื่นน้ำ’ จำนวน 3 เส้น แสดงถึงพื้นที่และสมญานาม “เมือง 3 น้ำ” ประกอบด้วย น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำเกษตรและประมงอันหลากหลายในพื้นที่

#ลายจักรีประยุกต์ (ลายดอกเดซี่) และเลขมงคล

เป็นลวดลายของ ‘ช่อดอกเดซี่’ ในสไตล์ของลวดลายที่นิยมวาดลงบนเครื่องเบญจรงค์ ซึ่งเรียกกันว่า “ลายจักรี” ซึ่งมีที่มาจาก การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระราชดำริให้วาดลายดอกเดซี่บนเครื่องเบญจรงค์ เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่เชื้อพระวงศ์ จึงเรียกชื่อลายเครื่องเบญจรงค์ที่เขียนด้วยลายดอกเดซี่ว่า “ลายจักรี” อีกทั้งลายจักรียังได้รับการคัดเลือกให้เป็นลายเสื้อประจำจังหวัดสมุทรสาครไปแล้วด้วย

ในกางเกงปูก้ามดาบนี้ จึงได้ออกแบบประยุกต์ลายจักรีดั้งเดิมและนำเสนอใหม่ โดยได้นำช่อและดอกเดซี่มาเกี่ยวกระหวัดกันเป็นรูปเลข 8 ซึ่งเป็นเลขมงคลตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน

#ลายปูก้ามดาบใหญ่

ลาย ‘ปูก้ามดาบตัวใหญ่’ เห็นเด่นชัด ซึ่งเป็นทำท่าทางคล้ายการแสดงความรักแบบเกาหลี เป็นตัวแทนของการรณรงค์ให้พวกเราช่วยกันบำรุงรักษาและดูแลระบบนิเวศป่าชายเลนให้คงอยู่กับพวกเราตลอดไป

#ลายพิกุลประยุกต์

ลายพิกุล หรือ ลายพิกุลทอง เป็นอีกหนึ่งลวดลายโบราณที่นิยมวาดลงบนเครื่องเบญจรงค์ ซึ่งมีประวัติมายาวนาน ผ่านกาลเวลามาจนกระทั่งในปัจจุบัน “เครื่องเบญจรงค์” กลายเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว และยังเป็นศิลปะหัตกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดสมุทรสาครเป็นอย่างมาก

โดยการใช้ลายพิกุลประยุกต์นั้นได้ออกแบบขึ้นใหม่โดยใช้แรงบันดาลใจจากลายพิกุลเดิม เพื่อแสดงถึงความอัศจรรย์ของเส้นทางการเดินทางผ่านกาลเวลาอันแสนนานของเครื่องเบญจรงค์โบราณ สู่สินค้าสร้างชื่อสมุทรสาคร และในการประยุกต์ลายใหม่นั้น ได้ออกแบบให้กลีบดอกแต่ละกลีบ มีสัญลักษณ์ลายเส้นคล้ายเครื่องหมาย infinity 2 ชุดที่เกี่ยวกระหวัดไว้ด้วยกัน แสดงถึงวิถีชีวิตที่ดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ และการเติบโตของสังคมที่สามัคคี ร่วมไม้ร่วมมือ พึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชน ในเส้นกรอบของกลีบดอกใหญ่ที่คล้ายใบโพธิ์อันเป็นตัวแทนของพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาหลัก และกลีบดอกจำนวน 4 กรอบนั้นเพื่อสื่อความหมายถึงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอันประกอบด้วย 4 กลุ่มชาติพันธ์ ที่เข้ามาอยู่อาศัยทำกินต่างยุคต่างสมัยกัน แต่ทุกกลุ่มต่างอาศัยอยู่ในดินแดน “สาครบุรี” ประกอบด้วย ไทยพื้นถิ่น ไทยจีน ไทยรามัญ และไทยทรงดำ ซึ่งต่างช่วยกันขับเคลื่อนให้สมุทรสาครเจริญก้าวหน้าอย่างในทุกวันนี้ และข้างกลีบดอกจะมีรูปหยดน้ำ แสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ใกล้ชิดกับสายน้ำ ในขณะเดียวกัน ก็มีลายพิกุลประยุกต์ขนาดเล็กอยู่ข้างๆ กันอีกที หมายถึงความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานเป็นแรงงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองของการพัฒนาเช่นกัน

#ลายประจำยาม

ลายประจำยาม เป็นลายไทย พื้นฐานอีกประเภทหนึ่งที่นิยมวาดลงบนเครื่องเบญจรงค์ โครงสร้างของลายจะอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีลักษณะคล้ายดอกไม้สี่กลีบ เป็นลายที่มีลักษณะวิจิตรคล้ายลายกนก จึงเป็นลายที่แสดงถึงความเอกลักษณ์ศิลปะไทยได้อย่างสวยงามs

Related Articles