อบจ.สมุทรสาคร เปิดโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

อบจ.สมุทรสาคร เปิดโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการส่งมอบของเสียอันตรายชุมชนเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องประจำปี 2562 ตามโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จากนั้นมีการปล่อยขบวนรถโรลออฟ 3 คัน ที่บรรจุของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5,760 กิโลกรัม ไปกำจัด ที่จังหวัดสระบุรีต่อไป ณ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

 

Related Articles