Health

นักวิ่งกว่า 2,000 คน ร่วมเดินวิ่ง สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุศิริราช – สมุทรสาคร

นักวิ่งกว่า 2,000 คน ร่วมเดินวิ่ง สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุศิริราช – สมุทรสาคร เมื่อเวลา 05.00 น.ของวันที่ 12 มีนาคม 2566 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “เดินวิ่ง…

รพ.สต.บ้านบางโทรัด ร่วมกับผู้นำชุมชน รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

รพ.สต.บ้านบางโทรัด ร่วมกับผู้นำชุมชน รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางโทรัด ร่วมกับผู้นำชุมชน, องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด และ อสม.ม.1 ดำเนิน กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน บ้านคลองซื่อ ม.1 ตำบลบางโทรัด…

อบจ.สมุทรสาคร MOU ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

อบจ.สมุทรสาคร MOU ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ ​ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายอุดม…

ทน.อ้อมน้อย เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันโรคให้แก่ แกนนำสุขภาพ

ทน.อ้อมน้อย เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันโรคให้แก่ แกนนำสุขภาพ นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอ้อมน้อย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้สร้างทักษะ ในการสร้างเสริม ป้องกันโรคให้แก่แกนนำสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครอ้อมน้อย ที่ได้จัดขึ้นเพื่อให้แกนนำสุขภาพ มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตลอดจนยังเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่แกนนำสุขภาพเทศบาลนครอ้อมน้อยให้มีศักยภาพในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีนายรชต…

เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศลช่วยคนด้อยโอกาส พชอ.กระทุ่มแบน

เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศลช่วยคนด้อยโอกาส พชอ.กระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.00 น. ที่บริเวณลานริมเขื่อนแม่น้ำท่าจีน วัดดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศลช่วยคนด้อยโอกาส พชอ.กระทุ่มแบน” ขึ้น…

ประชาชนสมุทรสาคร ร่วมโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” จำนวนมาก

ประชาชนสมุทรสาคร ร่วมโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” จำนวนมาก วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.…

อบจ.สมุทรสาคร MOU กับ สสจ. พัฒนาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และบริการสุขภาพประชาชน

อบจ.สมุทรสาคร MOU กับ สสจ. พัฒนาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และบริการสุขภาพประชาชน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กับ…

สมุทรสาคร จัดนิทรรศการโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตฯ

สมุทรสาคร จัดนิทรรศการโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร และภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิดโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น…

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพผู้ป่วยหนีไฟไหม้

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพผู้ป่วยหนีไฟไหม้ เมื่อเวลาประมาณ 15.00น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ภายใต้การบริหารของนายแพทย์พรเทพ พงษ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งทางด้านของฝ่ายปกครองอำเภอบ้านแพ้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง…

พอร์โต้ ชิโน่ ร่วมกับ รพ.มหาชัย บริการฉีดวัคซีน “โมเดอร์น่า” สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโควิด-19 ให้คนสมุทรสาคร

พอร์โต้ ชิโน่ ร่วมกับ รพ.มหาชัย บริการฉีดวัคซีน “โมเดอร์น่า” สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโควิด-19 ให้คนสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ ร่วมมือกับ โรงพยาบาลมหาชัย จัดกิจกรรมบริการฉีดวัคซีน “โมเดอร์น่า” สร้างภูมิคุ้มกัน…