มอบเงินซื้อเครื่องติดตามวัดความดันอัตโนมัติ

มอบเงินซื้อเครื่องติดตามวัดความดันอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. คุณเกตุวดี ชาติกานนท์ มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อซื้อเครื่องติดตามวัดความดันอัตโนมัติ (BP Moniter) ในงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อดำรง อภิสิทธิกุล โดยมี พ.ญ.อุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เป็นผู้รับมอบ ณ วัดนางสาว ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

Related Articles