สมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

สมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

สมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจําปี 2567 โดยมีพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร พระรามัญมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ฝ่ายธรรมยุต) วัดราษฎร์กะยาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ คณะสงฆ์ 10 รูป หัวน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ คณะครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ภายในงานการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจําปี 2567 ประกอบด้วย นักเรียนนําสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ จากนั้นนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสักการะพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร พระรามัญมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ฝ่ายธรรมยุต) วัดราษฎร์กะยาราม จากนั้น ประธานในพิธีนํากล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะและถวายพวงมาลัยสดแด่ประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ร่วมพิธีฯ กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา จบแล้ว เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์, พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในวันวิสาขบูชา และนําเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา รองผู้ว่าฯ ประธานในพิธี และผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์, พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ เป็นอันจบพิธีสงฆ์ จากนั้น รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการให้ความรู้เนื่องในวันวิสาขบูชา เสร็จแล้ว ประธานฝ่ายสงฆ์ คณะสงฆ์และประธานในพิธีนําผู้เข้าร่วมงาน คณะครู นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีเวียนเทียน และทำจิตอาสาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ต่อไป

 

Related Articles