“นายกศรีศักดิ์” นำทีมคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ หารือทีมบริหาร TUF ร่วมกันพัฒนาการกีฬา จ.สมุทรสาคร

“นายกศรีศักดิ์” นำทีมคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ หารือทีมบริหาร TUF ร่วมกันพัฒนาการกีฬา จ.สมุทรสาคร

“นายกศรีศักดิ์” นำทีมคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ หารือทีมบริหาร TUF ร่วมกันพัฒนาการกีฬา จ.สมุทรสาคร

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ที่บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายบุญชอบ สาธร นายประสิทธิ์ จุ่นขจร นายชวพล วัฒนพรมงคล นายวิชาญ ขลิบกลาง คณะกรรมการ และที่ปรึกษา สมาคมกีฬาฯ เดินทางเข้าพบคุณวรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และทีมบริหาร ร่วมพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรมร่วมกัน การขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาฯ และการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง พันท้ายนรสิงห์ ซึ่งทางสมาคมกีฬาฯ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของสมาคมกีฬาฯ ที่มีการเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาคน พัฒนาสุขภาพพลานามัย พัฒนากีฬาพื้นฐาน โดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้สูงอายุ  ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศรายการต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ที่นักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาฯ ตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร ทำผลงานติดอันดับ TOP TEN ของประเทศ โดยทางคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ มีการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม และดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดี

Related Articles