อบจ.สมุทรสาคร ประชุมประจำเดือน

อบจ.สมุทรสาคร ประชุมประจำเดือน
Spread the love

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม มีการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” หลังจากนั้นได้แจ้งเรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดให้ที่ประชุมได้รับทราบ และหัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรม เดือนกันยายน 2562 และแจ้งกำหนดการโครงการ กิจกรรม เดือนตุลาคม 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles