อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม เยาวชนสดใส รู้ห่างไกลยาเสพติด

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม เยาวชนสดใส รู้ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09. 00 น. นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เยาวชนสดใส รู้ห่างไกลยาเสพติด” ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียนโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร หลังจากนั้นได้พาน้อง ๆ เข้าเยี่ยมชมห้องยาเสพติดนิทรรศ ณ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร

Related Articles