เที่ยวงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 12 

เที่ยวงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 12 

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งในและต่างจังหวัด

เที่ยวงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 12 

ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2562

ณ ริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

Related Articles