กิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลกาหลง

กิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลกาหลง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ชายทะเลบ้านกาหลง ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกาหลง จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ภาคเอกชนจากเครือเมเจอร์กรุ๊ป YEC สมุทรสาคร นักเรียนโรงเรียนวัดกาหลง และโรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเก็บขยะในชุมชน ทาสีสะพานปูน รวมทั้งสะพานสายรุ้ง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชุมชน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเครือเมเจอร์และอำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่ต้องการทำกิจกรรม CSR เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกิจกรรมครั้งนี้นอกจากทำให้ทัศนียภาพและภูมิทัศน์ในพื้นที่ดูสะอาดสวยงาม ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนรักท้องถิ่นของตนเอง และร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

สำหรับบ้านชายทะเลกาหลง ตั้งอยู่ หมู่ที่7 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศและวิถีชุมชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จุดเด่นคือสะพานสีรุ้ง เป็นสะพานปูนที่ใช้เป็นท่าเรือขนถ่ายสัตว์น้ำในชุมชนชายทะเลกาหลงนั่นเอง

Related Articles