เทศบาลนครสมุทรสาครปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติงาน

เทศบาลนครสมุทรสาครปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติงาน
Spread the love

วันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา 13.30 น.เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2562 โดยมี นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles