รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในกิจกรรมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ ตลาดมั่นคง ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางรวมทรัพย์ คะเนะดะ ผอ.สนง.ทสจ. สมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร รวมถึงเครือข่าย ทสม.จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดใช้พลาสติกและโฟม พร้อมแจกถุงผ้า กระบอกน้ำ และพัดรณรงค์ให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายภายในตลาด

สำหรับกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน มีส่วนร่วมลดปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ จะงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เพิ่อร่วมลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นทั้งบนบกและในทะเล และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ยาวนานต่อไป

Related Articles