ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้บริการ “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru For Tax)

ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้บริการ “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru For Tax)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการให้บริการชำระภาษีรถผ่านช่องทาง “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru For Tax) โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้สื่อข่าว ร่วมพิธีเปิด และมีนางชริตจาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการแบบ “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru For Tax) และที่มาของการให้บริการในรูปแบบนี้ หลังจากนั้นประธานในพิธีไปดูขั้นตอนการให้บริการต่อภาษี แบบ “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru For Tax) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครคอยให้บริการอยู่ แค่เตรียมเอกสารให้พร้อมใช้เวลาเพียง 3 นาที ก็เสร็จเรียบร้อย พร้อมกันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่มารับบริการ ณ จุดให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี ภายในบริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

Related Articles