แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถทำงานเลี้ยงครอบครัวได้

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถทำงานเลี้ยงครอบครัวได้

นที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นางรัชฎา ไข่ม่วง เครือข่ายและกรรมการแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ตำบลนาดี ตามที่ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจาก น.ส.ลัดดาวัลย์ สร้อยไข ผู้ประสบปัญหาจากสามีประสบอุบัติเหตุไม่สามารถทำงานเลี้ยงครอบครัวและลูก 4 คนได้ ปัจจุบันน.ส.ลัดดาวัลย์ต้องออกรับจ้างแบกปูนในงานก่อสร้างแทนสามี และมีอาการแพ้ปูนซีเมนต์มาก จึงร้องขอความช่วยเหลือมายังสำนักงานมมท.สค.

การนี้ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำการช่วยประสานหน่วยสาธารณะสุขเข้าดูแล พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคไว้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้น และจะประสานขอการดูแลในระยะยาวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Related Articles