อบจ.สมุทรสาคร ประชุมติดตามงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

อบจ.สมุทรสาคร ประชุมติดตามงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

วันที่ 2 ธันวาคม 2562  เวลา 09.30 น. นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม มีการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” หลังจากนั้นได้แจ้งเรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดให้ที่ประชุมได้รับทราบ และหัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2562 และแจ้งกำหนดการโครงการ กิจกรรมเดือนธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 

Related Articles