ทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park)

ทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park)

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ครบรอบ 8 ปี และร่วมอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) มีประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมงาน ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park)

Related Articles