อบจ.สมุทรสาครจัดฝึกอบรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน

อบจ.สมุทรสาครจัดฝึกอบรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน
Spread the love

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน รุ่นที่ 1 โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงาน มีครู นักเรียนจากโรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม เข้าร่วมกิจกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ หมู่ที่ 4 บ้านชายทะเลรางจันทร์ ตำบลนาโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles