อบจ.สมุทรสาครจัดฝึกอบรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน

อบจ.สมุทรสาครจัดฝึกอบรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน รุ่นที่ 1 โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงาน มีครู นักเรียนจากโรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม เข้าร่วมกิจกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ หมู่ที่ 4 บ้านชายทะเลรางจันทร์ ตำบลนาโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles