ผวจ.สั่งบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ PM 2.5 พร้อมกันทั้งจังหวัด

ผวจ.สั่งบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ PM 2.5 พร้อมกันทั้งจังหวัด

จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่เคยมีค่าสูงสุดส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ค่าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 จะลดลงมาเป็นสีส้ม คือ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ค่า PM 2.5 ถนนพระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร วัดได้ที่ 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วัดได้ที่ 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งแม้ค่าฝุ่นละอองจะลดลงเรื่อยๆ มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น แต่ในส่วนของการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ในเช้าวันที่ 16 ธันวาคม เป็นการดีเดย์พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้นำร่องเปิดเครื่องดับเพลิงฉีดหมอกน้ำ/โฟม ด้วยระบบควบคุมระยะไกล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 เครื่อง สนธิกำลังร่วมกับ อบต.คอกกระบือ ที่นำรถดับเพลิงบรรทุกน้ำจำนวน 3 คัน มาใช้ในการฉีดพ่นลดฝุ่นละออง PM 2.5 บนถนนพระราม 2   บริเวณที่กำลังมีการก่อสร้างทาง นอกจากนี้ยังได้มีคำสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการฉีดพ่นน้ำล้างถนนรอบแรกในช่วงตอนบ่ายของทุกวัน และรอบสองในช่วงกลางดึก เนื่องจากพบว่าในช่วงเย็นถึงค่ำเป็นช่วงที่พบว่ามีค่าฝุ่นละอองพุ่งขึ้นสูงกว่าช่วงปกติทั่วไป

วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า  สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในจังหวัดสมุทรสาครมีค่าหรือคุณภาพอากาศดีขึ้น แต่ทั้งนี้ทางจังหวัดสมุทรสาครก็จะยังคงเดินหน้าตามมาตรการของจังหวัดในการลดฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งก็คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

Related Articles