กปภ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “ชาวสมุทรสาครร่วมใจ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5”

กปภ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “ชาวสมุทรสาครร่วมใจ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5”

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวสิริพร กิจวิจารณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ขานรับนโนบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ขับเคลื่อนกิจกรรม “ชาวสมุทรสาครร่วมใจ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” โดยร่วมมือร่วมใจฉีดล้างทำความสะอาดถนน และอาคารสถานที่ เพื่อลดปริมาณ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เนื่องสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีค่าเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ณ กปภ.สาขาสมุทรสาคร

Related Articles