สมุทรสาครจัดกิจกรรม “รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้างดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว”

สมุทรสาครจัดกิจกรรม “รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้างดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว”

วันที่ 13 ธันวาคม 2562  เวลา 17.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” โดยมี ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับเครือข่าย ทสม. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ เครือข่าย ทสม. เข้าร่วมงาน ที่เทสโก้ โลตัส สาขาสมุทรสาคร ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ดำเนินโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อส่งเสริมบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ โดยผ่านกลไกการดำเนินงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม.

สำหรับ การจัดกิจกรรม “รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก, กระตุ้นให้เกิดความตระหนักและสร้างความเคยชินในการพกพาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นทั้งบนบกและในทะเล และ สร้างกระแสให้สังคมมีความตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานได้มีการมอบโปสเตอร์ “รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” พร้อมแจกถุงผ้าให้กับผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 22 ราย และได้ร่วมกับส่วนราชการ เครือข่าย ทสม. สมุทรสาคร เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมกับแจกถุงผ้าให้กับประชาชนที่มาซื้อสินค้าในเทสโก้โลตัส อีกด้วย

Related Articles