เตรียมงานกีฬาเชื่อมความสามัคคีสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

เตรียมงานกีฬาเชื่อมความสามัคคีสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร  และการเตรียมงานกีฬาเชื่อมความสามัคคี สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร กับชุมชนรอบๆนิคม 8 ชุมชน ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 นี้ ในเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ps park

 

Related Articles