อำเภอเมืองสมุทรสาครเคลื่อนที่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนชุมชนท่าจีน

อำเภอเมืองสมุทรสาครเคลื่อนที่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนชุมชนท่าจีน

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นำผู้แทนส่วนราชการในอำเภอเมืองสมุทรสาครลงพื้นที่พบปะประชาชนตามโครงการอำเภอเมืองสมุทรสาครเคลื่อนที่ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าจีน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าจีน พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าจีน ผู้นำชุมชน คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทและประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าจีนเข้าร่วม


สำหรับการจัดโครงการอำเภอเมืองสมุทรสาครเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในส่วนราชการต่างๆของอำเภอเมืองสมุทรสาครในการจัดทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน และสามารถเข้าถึง เข้าใจปัญหาของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นการรับทราบถึงปัญหาภายในเขตพื้นที่ของตำบลท่าจีน โดยภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการตัดผมชาย การตรวจสุขภาพ นวดเท้า นวดตัว แจกพันธุ์พืช และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในพื้นที่อีกด้วย

Related Articles