สนามข่าว อบจ สมุทรสาครประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต

สนามข่าว อบจ สมุทรสาครประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และบุคลากร อบจ.สมุทราคร เข้าร่วม กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.สมุทรสาคร

Related Articles