จังหวัดสมุทรสาครเปิดถนนคนเดิน กิน ชิม เที่ยว สุดชิลล์ริมแม่น้ำท่าจีน สนองนโยบายภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดสมุทรสาครเปิดถนนคนเดิน กิน ชิม เที่ยว สุดชิลล์ริมแม่น้ำท่าจีน สนองนโยบายภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดถนนคนเดินจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยว ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลล์ นั่งชมพระอาทิตย์อัศดงคล้อยลงแม่น้ำท่าจีนกับการนั่งมองเรือใบตองที่รับส่งคนฝั่งท่าฉลอมกับมหาชัย โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปที่จูงลูกหลาน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสาคร มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ทุกจังหวัดในประเทศจัดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งกำหนดเปิดพร้อมกันอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ นั้น ซึ่ง จังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้จัดถนนคนเดินที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยมีภายในงานก็จัดให้การแสดงดนตรีชิลล์บรรยากาศสบายๆ โดยในวันนี้ก็มี วงนั่งเล่น มาเล่นให้ประชาชนผู้เข้าร่วมงานเพลิดเพลิน การแสดงภาพถ่ายในสวน เป็นภาพสวยๆ ในมุมมองวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ขนบ ธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ ที่ถ่ายโดยช่างถ่ายภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่น นอกจากนี้ยังมีร้านค้าจำหน่ายอาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน ขนมไทยๆ เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้แนว Arts อีกด้วย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยวถนนคนเดินจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23, 31 ธันวาคม 2562 และ 2 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น.

 

Related Articles