สืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคีถวายพระเจ้าตากสินมหาราช

สืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคีถวายพระเจ้าตากสินมหาราช

นับเป็นภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคมของทุกปี ที่วัดหนองนกไข่ ต.หนองนกไข่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งชาวตำบลหนองนกไข่ และผู้ที่มีจิตเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ไทยแห่งกรุงธนบุรี และศิษยานุศิษย์ของพระครูสาครปัญญาคุณ หรือหลวงพ่อคับ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองนกไข่ ได้มาช่วยกันทำข้าวต้มมัดกว่า 20,000 มัด เพื่อเตรียมใช้ในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 โดยในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครยังได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2563 มีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ
สำหรับประเพณีห่อข้าวต้มมัด ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอด กันมาอย่างยาวนาน โดยเมื่อถึงวันที่ 27 ธันวาคมของทุกปี ชาวบ้านจะมาช่วยกัน กวนข้าวเหนียวและห่อข้าวต้มมัดจำนวนมาก เพื่อเอาไว้ใช้ในการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะดวงพระวิญญาณ เนื่องในวันคล้ายวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ หรือ “วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน” จนกลายเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ส่วนรูปแบบการห่อนั้นก็มีทั้งการห่อด้วยใบตองแบบที่เรียกกันว่า พิมพ์นิยม หรือการห่อเป็นรูปแบบอื่นๆ ให้ดูแปลกตากันไปตามแต่ความถนัดของผู้ห่อ ซึ่งก็มีทั้งห่อเป็นรูปปลา เป็นสัญลักษณ์แทนหนองน้ำที่อุดมสมบูรณ์ด้วยกุ้ง หอย ปูปลา สมดังชื่อตำบลที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าหนอง และรูปนก เป็นสัญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและพืชผลการเกษตรในตำบล ดังชื่อที่ว่า หนองนกไข่นั่นเอง
ส่วนประเพณีห่อข้าวต้มมัด ที่วัดหนองนกไข่นี้ ได้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 2527 โดยในปีนี้ครบรอบปีที่ 35 แห่งการจัดงานแล้ว ทั้งนี้ในพิธีก็มีทั้งข้าวต้มมัดและไข่ต้ม เพื่อเป็นการสักการะดวงพระวิญญาณเนื่องในวันคล้ายวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ไทยแห่งกรุงธนบุรี อีกทั้งการห่อข้าวต้มมัดโดยชาวบ้านในพื้นที่นี้ ยังเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามด้วย และพอหลังจากทำพิธีบวงสรวงเสร็จแล้ว ก็จะมีการแจกข้าวต้มมัดกับไข่ต้มให้ผู้ที่มาร่วมงานได้นำกลับไปรับประทานกัน ซึ่งบางคนก็เชื่อว่าเป็นยารักษาโรคนั่นเอง

Related Articles