ผู้ว่าฯสมุทรสาครนำประชาชนทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563

ผู้ว่าฯสมุทรสาครนำประชาชนทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาคร ภายในงานมีนายกเหล่ากาชาด นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัด นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงศ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองฯ นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร และประชาชนชาวสมุทรสาคร ร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ หน้าสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร และในโอกาสนี้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อวยพรปีใหม่ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ประกอบกับคุณงามความดีที่ท่านสั่งสมมา จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ประสบพบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ ตลอดปี พ.ศ.2563 นี้โดยทั่วกัน สวัสดี

Related Articles