ข่าวทั่วไทย

สมุทรสาครประกอบพิธีเบิกเนตรและปิดทองคำเปลวแท้ของสมเด็จสังฆราชองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาครประกอบพิธีเบิกเนตรและปิดทองคำเปลวแท้ของสมเด็จสังฆราชองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.19 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเบิกเนตรและปิดทองคำเปลวแท้ของสมเด็จสังฆราชที่ทรงประทานแผ่นทองปฐมฤกษ์เพื่อปิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล…

สมุทรสาคร ฉีดพ่นละอองน้ำกวาดล้างถนนเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5

สมุทรสาคร ฉีดพ่นละอองน้ำกวาดล้างถนนเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด…

สมุทรสาครลง MOU ประกาศวาระตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สมุทรสาครลง MOU ประกาศวาระตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. ที่วัดท่าเสา ม.1 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54…

ภาคเอกชนสมุทรสาครร่วมขับเคลื่อน BCG MODEL ในภาคอุตสาหกรรม

ภาคเอกชนสมุทรสาครร่วมขับเคลื่อน BCG MODEL ในภาคอุตสาหกรรม วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลส ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรม BCG…

สมุทรสาคร เปิดการแสดงละครเวที “พันท้ายนรสิงห์” สืบสานตำนานแห่งความซื่อสัตย์ 319 ปี

สมุทรสาคร เปิดการแสดงละครเวที “พันท้ายนรสิงห์” สืบสานตำนานแห่งความซื่อสัตย์ 319 ปี วันที่ 30 ม.ค.66 เวลาประมาณ 19.00 น.ที่บริเวณลานกิจกรรมศาลพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแสดงละครเวทีพันท้ายนรสิงห์เพื่อสืบสานตำนานประวัติศาสตร์คลองโคกขาม สายน้ำแห่งความซื่อสัตย์…

นางรำ 519 คน รำบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อพันท้ายนรสิงห์เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ครบรอบ 319 ปี

นางรำ 519 คน รำบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อพันท้ายนรสิงห์เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ครบรอบ 319 ปี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 09.00 น. ที่บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร…

อบจ.สมุทรสาคร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำสู่การปฏิบัติได้จริง

อบจ.สมุทรสาคร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำสู่การปฏิบัติได้จริง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 3 โดยมีนายประสิทธิ์ จุ่นขจร…

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน”

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน” เมื่อวันที่ 28 ม.ค.66 เวลา 17.00 น. นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ เลขาธิการสภอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงาน Action…

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ ทม.คลองมะเดื่อ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ ทม.คลองมะเดื่อ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทองหลาง ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน…

หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมิติเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม

หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมิติเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม วันที่ 25 มกราคม 2566 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายชวพล วัฒนพรมงคล…