วัฒนธรรม

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีมอบรางวัล “คนดีศรีสาคร” ประจำปี 2566 เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสาคร” ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีมอบรางวัล “คนดีศรีสาคร” ประจำปี 2566 เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสาคร” ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 18:00 น. นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล “คนดีศรีสาคร”…

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศรับรองรายชื่อ “คนดีศรีสาคร ประจำปี ๒๕๖๖”

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศรับรองรายชื่อ “คนดีศรีสาคร ประจำปี ๒๕๖๖” วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน…

วธ.จ.สมุทรสาคร เก็บข้อมูลการทำขนมกง “ขนมกงแม่ปุ๊” จัดเก็บเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วธ.จ.สมุทรสาคร เก็บข้อมูลการทำขนมกง “ขนมกงแม่ปุ๊” จัดเก็บเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายบุญชอบ สาธร และนางนิภา สุดดี กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด พร้อมที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัด…

สภา วธ.จ. ร่วมกับ วธ.จ. สมุทรสาคร จัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมการทำขนมกง ชุมชนนาโคก

สภา วธ.จ. ร่วมกับ วธ.จ. สมุทรสาคร จัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมการทำขนมกง ชุมชนนาโคก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายบุญชอบ สาธร นางนิภา…

สนง.ปชส.จ.สมุทรสาคร ดำเนินการจัดการความรู้ KM “การใช้ภาษาเพื่อการเป็นผู้ประกาศ”

สนง.ปชส.จ.สมุทรสาคร ดำเนินการจัดการความรู้ KM “การใช้ภาษาเพื่อการเป็นผู้ประกาศ” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดการความรู้…

คณะอนุกรรมการบริหารกิจการสภา วธ.จ.สค. เร่งพิจารณาสรรหาคนดีศรีสาคร ประจำปี 2566

คณะอนุกรรมการบริหารกิจการสภา วธ.จ.สค. เร่งพิจารณาสรรหาคนดีศรีสาคร ประจำปี 2566 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน…

สมุทรสาคร จัดงาน CPOT Solf Power สมุทรสาคร ที่ พอร์โต ชิโน่

สมุทรสาคร จัดงาน CPOT Solf Power สมุทรสาคร ที่ พอร์โต ชิโน่ วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณศูนย์การค้าพอร์โต ชิโน่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร…

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม “วิถีถิ่น วิถีประชา สาครบุรี”

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม “วิถีถิ่น วิถีประชา สาครบุรี” วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.  นายกองเอกอาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีประชา สาครบุรี…

อบจ.สมุทรสาคร จับมือ สภา วธ.จ.สค. จัดอบรม ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

อบจ.สมุทรสาคร จับมือ สภา วธ.จ.สค. จัดอบรม ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่…

คณะกรรมการสภา วธ.จ.สค. เตรียมจัดโครงการอบรมบ่มเพาะค่านิยมพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์แก่เด็ก

คณะกรรมการสภา วธ.จ.สค. เตรียมจัดโครงการอบรมบ่มเพาะค่านิยมพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์แก่เด็ก วันที่ 25 กรกฎาคม  2566 เวลา 13.00 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร …