กาชาดสมุทรสาครลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เขตอำเภอเมือง

กาชาดสมุทรสาครลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เขตอำเภอเมือง

วันที่ 21 มกราคม 2563  เวลา 09.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พัฒนาการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกกาชาดจังหวัด ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ตำบลบ้านบ่อ บางโทรัด กาหลง นาโคก และตำบลชัยมงคล ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 20 ราย

นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำโครงการกาชาดเยี่ยมบ้านและให้การสังคมสงเคราะห์จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้กำหนดลงพื้นที่เยี่ยมบ้านฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนที่ตำบลบ้านบ่อ บางโทรัด กาหลง นาโคก และตำบลชัยมงคล ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 20 ราย ซึ่งในแต่ละรายก็ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น อาทิ นางสาวชยอย ขนุนทอง อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านบ่อ สถานภาพโสด ไม่มีครอบครัว บ้านทำจากจากเสาทำจากไม้กระบอกไม่มั่นคงแข็งแรง รายได้มาจากการเก็บของเก่าขายและจากเบื้อยังชีพสูงอายุ ซึ่งต้องการความช่วยเหลือในการเรื่องของการซ่อมแซมบ้าน ซึ่งนายกเหล่ากาชาดฯ ก็ได้ให้ อบต.บ้านบ่อสำรวจตรวจสอบค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นที่ต้องปรับปรุงอาทิการทำหลังคา เปลี่ยนพื้นห้องน้ำ พื้นห้องนอน การเสริมคานและเสา เพื่อปรับปรุงต่อไป ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดฯ ยังได้มอบถุงยังชีพและต่อซ่อมแซมบ้านให้ , นางนิภา ท้วมสมบูรณ์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบ่อ เป็นผู้ป่วยติดเตียง เกิดจากโดนกระเบื้องบาดเท้าจนลุกลามไปทั่ว ทำให้ต้องโดนตัดขาได้ประมาณ 1 ปี ส่งผลให้นอนติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ อาศัยการเช่าบ้านอยู่เดือนละ 1,000 บาท ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มีรายได้จากเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการเท่านั้น ต้องการความช่วยเหลือ ข้าวสารอาหารแห้ง ผู้อ้อมสำเร็จรูป ซึ่งนายกเหล่ากาชาดฯ ก็ได้มอบถุงยังชีพ, นางวาสนา พุ่มไสว อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบ่อ ป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบ ความดัน เบาหวาน ไม่สามารถเดินได้ ช่วยเหลือตนเองด้วยการถัดๆได้เท่านั้น มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้พิการ ต้องการความช่วยเหลือ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป นม มุ้ง นายกเหล่ากาชาด ได้มอบสิ่งของตามความต้องการ อีกทั้ง พม.สมุทรสาคร ยังได้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท ให้กับทุกรายเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น
นอกจากนี้ กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ยังมีแผนที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้านและให้การสังคมสงเคราะห์จังหวัดสมุทรสาคร ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง โดยในเดือนเมษายน 2563 จะลงพื้นที่ที่ตำบลท่าจีน บางกระเจ้า ท่าทราย นาดี บ้านเกาะ และตำบลพันท้ายนรสิงห์ จำนวน 20 ราย และ ในเดือนกรกฎาคม 2563 จะลงพื้นที่ในตำบลโคกขาม บางหญ้าแพรก คอกกระบือ บางน้ำจืด และตำบลนาดี จำนวน 20 ราย อีกด้วย

Related Articles