วปอ. รุ่นที่ 57 นำคณะเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

วปอ. รุ่นที่ 57 นำคณะเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 นำคณะเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกิจกรรมจิตอาสามอบชุดนักเรียน สมุด รองเท้าแตะ ให้กับนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม

โดยในวันนี้คณะ วปอ.รุ่นที่ 57 ได้เดินทางมาทัศนศึกษาเยี่ยมชมวิถีชุมชนที่ตลาดประชารัฐวัดท่ากระบือ อำเภอกระทุ่มแบน สินค้าถูก สินค้าถูก สินค้าทางการเกษตรส่งตรงจากสวน อาทิ เบญจรงค์ดอนไก่ดีโอทอป 5 ดาวของจังหวัด มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วสินค้า GI ประจำจังหวัด ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน จากนั้น คณะได้กราบสักการะหลวงพ่อรุ่ง พระเกจิอาจารย์เลื่องชื่อของจังหวัด ต่อด้วยการศึกษาชุมชนกล้วยไม้ และเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างมากมาย ซึ่งกล้วยไม้ถือเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้กับคนสมุทรสาครหลายร้อยล้านบาทต่อปี จากนั้น คณะ วปอ. รุ่นที่ 57 เดินทางต่อไปที่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานขามชาติ หรือ LPN FOUNDATION ชมการแสดงของน้องๆ เยาวชนเมียนมาร์ เยี่ยมชมการบริหารจัดการดูแลและสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติต่อจิตสำนึกในการพัฒนาประเทศไทย อีกทั้งได้มอบชุดนักเรียน จำนวน 500 ชุด สมุด 1000 เล่ม รองเท้าแตะ 240 คู่ รวมเป็นเงินจำนวน 250,000 บาทให้กับนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งกาชาดจังหวัดและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาครก็ได้มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 235 ชุดให้กับนักเรียนด้วย จากนั้น คณะ วปอ.รุ่นที่ 57 ได้ไปทัศนศึกษาต่อที่ชายทะเลรางจันทร์ เรียนรู้บริบทวิถีชีวิตและฐานกิจกรรมของชาวทะเล ต่อด้วยการเยี่ยมชมงาน สุดๆสมุทรสาคร Grand Sale ที่จังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพ สินค้าชั้นนำ ส่งตรงจากโรงงานมาจำหน่ายในราคาที่ถูก เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกด้วย

Related Articles