สมุทรสาครจัด Kick off โครงการกำจัดตะกอนเลน เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำ

สมุทรสาครจัด Kick off โครงการกำจัดตะกอนเลน เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำ

เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2563 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานใน “พิธี Kick off โครงการกำจัดตะกอนเลน เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองแนวลิขิต1 คลองนางสาว และคลองอ้อมแขม” ตำบลอ้อมน้อย และตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาสวนหลวงที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยในพิธีครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำการเปิดเครื่องสูบน้ำเพื่อเอาน้ำเสียจาก คลองอ้อมแขมระบายออกสู่คลองภาษีเจริญ หลังจากนั้นก็จะมีการตักเลนในคลองทิ้ง แล้วเติมน้ำใสเข้าไปในคลอง สุดท้ายคือการเฝ้าระวังโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรต่างๆ หากมีโรงงานหรือครัวเรือนใดที่ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง ก็จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครยังได้นำทุกคนช่วยกันตักขยะขึ้นจากคลองอีกด้วย ก่อนที่จะลงพื้นที่สำรวจสภาพคลองทั้ง 3 แห่ง

นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน กล่าวว่า คลองแนวลิขิต 1 คลองนางสาว และคลองอ้อมแขม เป็นคลองสาขาของของคลองภาษีเจริญที่สำคัญ ช่วยระบายน้ำจากที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำจากครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงน้ำฝนตามฤดูกาล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ตำบลอ้อมน้อย และตำบลสวนหลวง โดยน้ำที่ได้รับการระบายจะไหลลงสู่คลองภาษีเจริญและแม่น้ำท่าจีน ซึ่งในปัจจุบันสภาพคลองแนวลิขิต1 คลองนางสาว และคลองอ้อมแขม มีสภาพตื้นเขิน น้ำในคลองเน่าเสีย มีการสะสมของตะกอนเลน ที่เกิดจากการทับถมของสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย และสิ่งอื่นๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้เกิดปัญหามลพิษสะสม น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหามลพิษน้ำเน่าเสีย และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำจัดตะกอนเลน เพิ่มการระบายน้ำที่สะดวก แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ป้องกันน้ำท่วมขัง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ทางอำเภอกระทุ่มแบนจึงได้จัดพิธี “ Kick Off โครงการกำจัดตะกอนเลน เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองแนวลิขิต 1 คลองนางสาว และคลองอ้อมแขม โดยความร่วมมือของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และจิตอาสา มาร่วมมือกันทำความสะอาดในครั้งนี้
ด้านนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจะได้ร่วมกันฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองแนวลิขิต 1 คลองนางสาว และ คลองอ้อมแขม ที่เป็นคลองสาขาของคลองภาษีเจริญ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ของประชาชนริมสองฝั่งคลองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างรายได้ให้กับชุมชน พร้อมกันนี้ยังฝากถึงเรื่องของการเอาจริงเอาจังกับการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับสถานประกอบการหรือครัวเรือนที่ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในลำคลองโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์หรือเห็นแก่พวกพ้องที่กระทำความผิดเป็นอันขาด เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน

Related Articles