ปปร.23 สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ปปร.23 สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตร ปปร.23 สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ไปแจกอุปกรณ์การศึกษา ผ้าห่มกันหนาว แท้งค์น้ำ พร้อมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งหมด 16 โรง และอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือกระตุ้นหัวใจให้แก่โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563
#ปปร23
#สถาบันพระปกเกล้า

Related Articles