อบจ.สมุทรสาคร ประชุมประจำเดือนติดตามภารกิจ โครงการในรอบเดือน

อบจ.สมุทรสาคร ประชุมประจำเดือนติดตามภารกิจ โครงการในรอบเดือน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม มีการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” หลังจากนั้นได้แจ้งเรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดให้ที่ประชุมได้รับทราบ และหัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรม เดือนมกราคม 2563 และแจ้งกำหนดการโครงการ กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles