อบจ.สมุทรสาคร ประชุมประจำเดือนติดตามภารกิจ โครงการในรอบเดือน

อบจ.สมุทรสาคร ประชุมประจำเดือนติดตามภารกิจ โครงการในรอบเดือน
Spread the love

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม มีการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” หลังจากนั้นได้แจ้งเรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดให้ที่ประชุมได้รับทราบ และหัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรม เดือนมกราคม 2563 และแจ้งกำหนดการโครงการ กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles